16. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 14.04–21.04.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 + Ger­tru­da i Jan Finc

9.30 dz-błag dla Patry­ka w 18 r. ur.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Piotr Dre­wek i z rodzi­ny

Pon 18.30 + ks. Pra­łat Alek­san­der Kłos- int. od Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwi­gi

Wt 11.00 pogrzeb+ Euge­niusz Kost­kow­ski

18.30 + ks. Pra­łat Alek­san­der Kłos

Śr 18.30 + Edward Grze­bie­lu­cha

Czw 18.30 Przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia z proś­bą o zdro­wie i potrzeb­ne łaski dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Róży Różań­co­wej pw. św. Kata­rzy­ny

Pt 18.30 LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

Sob 20.00 + Ade­la Rin­gel- 1 r. śm.

Ndz 6.00 za para­fian i dobro­dzie­jów

9.30 + Kazi­mierz Błach i syn Kazi­mierz

11.00 + Julian i Łucja Husa­rek

Komentowanie zostało zamknięte.