24. grudnia 2018 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 23.12–30.12.2018 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 + Maria i Sta­ni­sław oraz Cze­sław Lel­la

9.30 o zdro­wie i Boże błog. w całej rodzi­nie oraz o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Ange­li­ki

11.00 + Justy­na Wojas- 1 r. śm.

Pon 22.00 + Tere­sa i Leon Buka­ła

0.00 w int. para­fian i dobro­dzie­jów

Wt 9.30 + rodzi­ce Anna i Jakub, Mar­ta i Fran­ci­szek oraz rodzeń­stwo

11.00 + Jan Kubiak- rocz. ziem­skich ur.

Śr 7.45 ++ z rodz­ny Pest­ków i Sza­mo­tul­skich

9.30 + Ste­fan i Adam Mru­gal­scy

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski- int. od rodzeń­stwa

Czw 16.00 ślub­na: M. Wró­bel i Sz. Gru­dzień

17.30 + Szcze­pan Jani­kow­ski

Pt 17.30 + Boże­na Kani­kow­ska- w dniu ziem­skich ur.

18.00 + Jan Szy­mań­ski- 5 r. śm.

Sob 16.30 dz-błag w 1 r. ur. Iza­bel­li

17.30 + Hali­na Drew­czyń­ska- w dniu ziem­skich ur.

Ndz 7.45 + Ire­na i Sta­ni­sław Kost­kow­scy

9.30 + Paweł Gru­ber- w dniu ziem­skich ur.

11.00 dz-błag dla przy­ja­ciół i dobro­dzie­jów

Komentowanie zostało zamknięte.