16. grudnia 2018 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 16.12–23.12.2018 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 o zdro­wie, Boże błog. oraz nawró­ce­nie rodzi­ny

9.30 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy, s. Bar­ba­ra i dziad­ko­wie z ob. stron

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

Pon 17.30 + Alfons i Zyg­munt Pepliń­scy

Wt 18.30 ++ dziad­ków z rodzi­ny Cozi­mo

Śr 18.30 + Edy­ta Igiel­ska – r. śm.

Czw 18.30 + Jan Drew­czyń­ski- 2 r. śm.

Pt 18.30 + Ade­la i Feliks Rin­gel

Sob 17.30 + Józef Skór­czew­ski- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

18.30 + Tere­sa i Leon Buka­ła oraz z rodzi­ny Kazi­mier­cza­ków- int. od wnu­ków

Ndz 7.45 + Maria i Sta­ni­sław oraz Cze­sław Lel­la

9.30 o zdro­wie i Boże błog. w całej rodzi­nie oraz o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Ange­li­ki

11.00 + Justy­na Wojas- 1 r. śm.

Komentowanie zostało zamknięte.