04. grudnia 2018 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 2.12–9.12.2018 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 + Fran­ci­szek Wil­cza­now­ski, Euge­niusz Kotlę­ga i Bar­ba­ra Hol­weg

9.30 + Józef i Józe­fa Kału­ża oraz Zofia Per­szew­ska

11.00 + Wal­de­mar- z ok. ziem­skich ur. oraz Wacła­wa i Wła­dy­sław Witasz­czy­ko­wie

Pon 17.30 dz-błag dla rodzi­ny Abra­ham

Wt 17.30 + Sta­ni­sław i Euge­niusz Jurak

Śr 17.30 + Jani­na – r. śm. i Syl­we­ster Niklarz

Czw 17.30 + Bogu­sław Gostom­ski oraz Edmund, Jan i Michał

Pt 17.30 + Mar­ta, Fran­ci­szek i brat Kazi­mierz

Sob 9.30 + Sta­ni­sła­wa, Edmund i Jan

12.00–13.00 Godzi­na Łaski

16.30 + Łukasz Gostom­ski, Bogu­mi­ła Micha­łow­ska oraz Krzysz­tof i Ire­na Skór­czew­scy

17.30 + Piotr Dre­wek

Ndz 7.45 + rodzi­ce Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz rodzeń­stwo

9.30 + Tere­sa- 2 r. śm. i Bru­non Lewa­dow­scy

11.00 o zdro­wie i Boże błog. w rodzi­nie

Komentowanie zostało zamknięte.