16. listopada 2018 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 11.11–18.11.2018 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 + para­fian oraz wszyst­kich, któ­rzy odda­li swo­je życie za Ojczy­znę

9.30 dz-błag w 72 r. ur. Lidii

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

Pon 16.30 w int. Ojczy­zny

17.30 + Bar­ba­ra Dzie­rzyk- 11 r. śm.

Wt 8.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz

Śr 17.30 + Sta­ni­sław i Jadwi­ga Jar­moch

Czw 8.30 dz-błag z oka­zji ur.

Pt 17.30 o Boże błog. i łaskę zdro­wia dla Oli­wie­ra

Sob 16.30 + rodzi­ce z ob. stron

17.30 + Feliks i z rodzi­ny

Ndz 7.45 dz-błag dla całej rodzi­ny

9.30 + Jan Siko­ra- 9 r. śm oraz Mar­cjan­na, Józef i Bene­dykt

11.00 + Andrzej Lemań­czyk

Komentowanie zostało zamknięte.