04. listopada 2018 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 4.11–11.11.2018 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Marian­na i Zenon Szu­bert oraz z rodzi­ny

9.30 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z ob. stron

11.00 + Geno­we­fa Kamiń­ska, Anto­ni, Roman i Dago­bert

Pon 17.00 Róża­niec wypo­min­ko­wy

17.30 + Józef i Anna Beh­rendt oraz z rodzi­ny

18.00 o łaskę zdro­wia

Wt 17.00 Róża­niec wypo­min­ko­wy

17.30 + Urszu­la i Józef Bola

18.00 dz-błag w 25 r. ślu­bu Hen­ry­ki i Miro­sła­wa

 

Śr 17.00 Róża­niec wypo­min­ko­wy

18.30 + Tere­sa Lepak

Czw 17.00 Róża­niec wypo­min­ko­wy

17.30 + Marian­na i Mie­czy­sław Jurak oraz Maria i Jan Kurc

Pt 17.30 + Józe­fa i Jan Kujaw­scy

 

Sob 16.30 + Rajn­hard Socha­czew­ski- w dniu ziem­skich ur.

17.30 + Paweł Kak- 1 r. śm. oraz Wale­rian, Tere­sa i Marian

Ndz 7.45 + para­fian oraz wszyst­kich, któ­rzy odda­li swo­je życie za Ojczy­znę

9.30 dz-błag w 72 r. ur. Lidii

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

Komentowanie zostało zamknięte.