30. października 2018 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 28.10–4.11.2018 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + rodzi­ce Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz rodzeń­stwo

Nabo­żeń­stwo Różań­co­we

9.30 + Zofia Per­szew­ska

11.00 + rodzi­ce Mar­ta i Jan Gin­ter

Pon 18.00 Nabo­żeń­stwo Różań­co­we

18.30 + Hele­na Synak- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Wt 11.00 pogrzeb: + Józef Skór­czew­ski

16.30 Spo­wiedź

18.00 Nabo­żeń­stwo Różań­co­we

18.30 +Tere­sa Ste­fań­ska oraz Regi­na i Igna­cy Rode

Śr 18.00 Nabo­żeń­stwo Różań­co­we

18.30 dz-błag z oka­zji 39 r. ślu­bu

Czw 7.45 + rodzi­ce Anna i Jakub Jaż­dżew­scy, Mar­ta i Fran­ci­szek Wir­kus oraz z rodzi­ny

9.30 + rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz rodzeń­stwo

14.30 + Zofia Per­szew­ska- w dniu ziem­skich ur.

Pt 8.30 ++ według int. Ojca św.

15.30 Spo­wiedź

16.30 + Boże­na Oszek

17.30 Róża­niec wypo­min­ko­wy i Msza św. zbio­ro­wa za zmar­łych

Sob 16.00 + Hele­na, Adam i Łukasz Drąż­kow­scy oraz z rodzi­ny

16.30 + Bro­ni­sła­wa- 1 r. śm.

17.00 Róża­niec wypo­min­ko­wy

17.30 + Andrzej Drąż­kow­ski i rodzi­ce z ob. stron

Ndz 7.45 + Marian­na i Zenon Szu­bert oraz z rodzi­ny

9.30 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z ob. stron

11.00 + Geno­we­fa Kamiń­ska, Anto­ni, Roman i Dago­bert

Komentowanie zostało zamknięte.