05. października 2018 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 30.09–7.10.2018 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich ur.

9.30 dz-błag w 20 r. ślu­bu Justy­ny i Andrze­ja

11.00 + Anna- 15 r. śm., Kle­mens, Roman, Cze­sław i Hele­na Żywic­cy

Pon 16.30 Nabo­żeń­stwo Różań­co­we z udzia­łem dzie­ci i mło­dzie­ży

18.00 Nabo­żeń­stwo Różań­co­we

18.30 + Hele­na Synak – int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Wt 8.00 Nabo­żeń­stwo Różań­co­we

8.30 w pew­nej int.

Śr 18.00 Nabo­żeń­stwo Różań­co­we

18.30 + Kla­ra, Alfons, Adam, Agniesz­ka i z rodzi­ny

Czw 8.00 Nabo­żeń­stwo Różań­co­we

8.30 + Fran­ci­szek Zakrzew­ski oraz rodzi­ce i rodzeń­stwo z ob. stron

Pt 15.00 Godzi­na Miło­sier­dzia

17.00 Spo­wiedź św.

18.00 Nabo­żeń­stwo Różań­co­we (wspól­ne)

18.30 + Piotr, Sta­ni­sła­wa i Józef Dre­wek

Sob 13.30 ślub­na: Guen­ter- Jaś­kie­wicz

15.00 ślub­na: Kak- Kowa­lo­nek

18.00 Nabo­żeń­stwo Różań­co­we

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i Boże błog. dla całej rodzi­ny

Ndz 7.45 + Ber­nard Janu­szew­ski i dziad­ko­wie

Nabo­żeń­stwo Różań­co­we

9.30 dz-błag dla Damia­na z ok. 18 r. ur.

11.00 + Jan Siko­ra- w dniu ziem­skich ur.

Komentowanie zostało zamknięte.