23. września 2018 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 23.09–30.09.2018 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Regi­na Zakrzew­ska- w dniu ziem­skich ur.

9.30 + Łucja- r. śm. i Julian Husa­rek

11.00 dz-błag z ok. ur. Tade­usza

Pon 18.30 + ks. Fran­ci­szek Husrek- r. śm.

Wt 8.30 + Ber­nard Niem­czyk- z ok. ziem­skich ur.

11.00 pogrzeb: + Zyg­munt Pro­kop

Śr 18.30 + Grze­gorz Bana­sik

Czw nie ma Mszy św. !!!

Pt 17.30 + rodzi­ce Gra­ży­na i Krzysz­tof Rożek

18.30 + Sta­ni­sław – dniu ziem­skich ur. i Jadwi­ga Jar­moch

Sob 16.30 dz-błag w 10 r. ślu­bu Mag­da­le­ny i Toma­sza

17.30 dz-błag dla Tere­sy w dniu ur.

18.30 + Ryszard i Wero­ni­ka Łobo­da, Kazi­mierz i Kazi­mie­ra Narloch oraz Wale­ria Dzie­mec­ka

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich ur.

9.30 dz-błag w 20 r. ślu­bu Justy­ny i Andrze­ja

11.00 + Anna- 15 r. śm., Kle­mens, Roman, Cze­sław i Hele­na Żywic­cy

Komentowanie zostało zamknięte.