16. września 2018 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 16.09–23.09.2018 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 o łaski potrzeb­ne dla ks. pro­bosz­cza i para­fian

9.30 + Fran­ci­szek Otto i rodzi­ce z ob. stron

12.00 SUMA ODPUSTOWA- za para­fian i dobro­dzie­jów

Pon 18.30 + Raj­mund

Wt 18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia dz-błag w 10 r. ślu­bu Mał­go­rza­ty i Łuka­sza oraz za całą rodzi­nę.

Śr 18.30 + Hele­na i Tade­usz Nowak

Czw 8.30 + Ade­la Rin­gel

Pt 18.30 dz-błag w 15 r. ur. Oska­ra

Sob 17.00 dz-błag w 70 r. ur. Urszu­li Modrze­jew­skiej

17.30 + Lukasz Gostom­ski- w dniu ziem­skich ur.

18.30 dz-błag w 30 r. ślu­bu Celi­ny i Andrze­ja

Ndz 7.45 + Regi­na Zakrzew­ska- w dniu ziem­skich ur.

9.30 + Łucja- r. śm. i Julian Husa­rek

11.00 dz-błag z ok. ur. Tade­usza

Komentowanie zostało zamknięte.